Členové kroužku mladých včelařů "Vyšehradských VČELAŘÍKŮ"

Vedoucí kroužku - Jiří Cafourek               Odborný garant - Mgr.Jan Podroužek

cafourek@email.cz  +420 604 739 121           jan.podrouzek@ujop.cuni.cz  +420 224 990 412


VEDOUCÍ "VČELAŘÍKŮ"

Jiří Cafourek 

cafourek@email.cz

 

SEZNAM "VČELAŘÍKŮ"

Patrik Murtinger

Jakub Murtinger

Katka Juklíčková

Veronika Juklíčková

Kamila Štěpánková

Petra Hnědkovská

Nikola Kafoňková

Vláďa MAREK

Jaroslav ŠAFAŘÍK

 

u dalších čekáme na potvrzení přihlášek


VČELAŘÍCI

Členové kroužku do 18 let věku,   kteří pracují přímo se včelstvy.

 

 BROUČCI a BERUŠKY

Členové kroužku, kteří nemohou přicházet do kontaktu se včelstvy  ale aktivně se podílejí na všech ostatních doprovodných aktivitách.

 

BRTNÍCI

Členové kroužku starší 18ti let věku    -  dobrovolníci, instruktoři, vedoucí.


VEDOUCÍ "BROUČKŮ"

Zdena Kapicová  

zdenka.kapicova@quick.cz 

 

SEZNAM "BROUČKŮ" 

Kateřina  KAPICOVÁ

Jarda Mazánek

Katka Pačesová

Jana Horynová

Pavla Sovová

Kateřina Hrstková

Jaroslav Picka


SEZNAM "BRTNÍKŮ" 

ing.Aleš Chytka, CSc.                 čestný předseda "W"

Vlasta MARKOVÁ                          zdravotnice "W" 

Petr NOVOTNÝ                                 instruktor "W"

Nicoll RUHLANDOVÁ                       instruktorka "W"