VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI -  činnost kroužku mladých včelařů

Poznáte nás snadno.

Máme rádi přírodu a o její ochraně jenom nemluvíme, ale rozhodli jsme se i něco opravdového dělat. Vybrali jsme si VČELAŘENÍ , protože včel (a bohužel i včelařů) v naší zemi drasticky ubývá. Také v Praze je mnoho krásných stromů, keřů a ostatních rostlin, které včelky nutně potřebují. Naučíme se o nich zajímavé věci, pokusíme se jim porozumět a budeme se snažit je chovat v našich úlech tak, aby mohly přírodě pomáhat a přinášet tak radost a užitek nám všem. 

Ale nelekejte se.

Jsme normální mladí lidé a tak je naše činnost plná her, soutěží a zábavy. Umožnuje nám to nejenom klubovna a překrásná zahrada v areálu ředitelství Jedličkova ústavu, kde máme i naše úly, ale také romantické okolí Vyšehradu. A když by nám bylo i to málo, není nic snažšího než si vyjet na výlet a poznávat nová zajímavá místa, lidi a zažívat nové zážitky.

Máme něco i pro Vás.

Nejsme žádná uzavřená parta. Snažíme se co nejvíce pomoci přírodě i efektivní propagací včelařství a zvláště v Praze popularizací naší činnosti. Organizujeme akce pro veřejnost, pořádáme Dny otevřených dveří, rádi propagujeme a na našich webech medializujeme zajímavé akce. Nechcete nám pomoci, nebo se k nám dokonce přidat?


PLÁN AKCÍ pro členy "VYŠEHRADSKÝCH VČELAŘÍKŮ"