VYŠEHREDŠTÍ VČELAŘÍCI - kroužek mladých včelařů

Zřizovatel:

Humanitární sdružení PROTEBE

Humanitární sdružení PROTEBE je u MV ČR registrované občanské sdružení, které již 15 let zaměřuje svoji činnost na práci s dětmi a mládeží. Veškeré projekty sdružení jsou zaměřeny na integraci zdravotně či sociálně handicapované mládeže s ostatní populací. Pomáhá v získávání nových zkušeností, rozvíjí zájmovou činnost (např. šachy, turistika, ochrana přírody, atd.) a nabízí alternativu k současnému životnímu stylu. 

Pořádá víkendové turistické a pobytové akce, letní tábory, prodloužené vánoční pobyty i jednodenní výlety. Je také pořadatelem odborných psychoterapeutických pobytů a mezinárodních setkání sportovců s účastí týmů z Belgie, Holandska, Dánska, Německa, Polska, Slovenska a České republiky. 

Činnost sdružení se neustále přizpůsobuje potřebám mladé generace, takže paleta aktivit se stále rozšiřuje a aktualizuje. 

 


   ZDE NÁS NAJDETE

PROTEBE

JÚŠ, V Pevnosti 4, Praha 2+420 261 211 105/ linka 284

+420 604 739 121

mail: protebeh@seznam.cz

IČ: 604 58 879

ČSOB 182973726/0300